Teikiame konsultacijas projektų įgyvendinimo bei administravimo klausimais. Mūsų kvalifikuoti darbuotojai padės Jums administruoti ir koordinuoti įvairaus pobūdžio projektus. Vadovaudamiesi įgyvendinančių institucijų nustatytomis procedūromis bei taisyklėmis parengsime projekto įgyvendinimo ataskaitas, mokėjimų prašymus, kitus reikalingus dokumentus, konsultuosime visais su projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais bei atstovausime Jūsų interesams įgyvendinančioje institucijoje.