Paramos gavėjas yra atsakingas už visuomenės informavimą apie iš ES struktūrinių fondų gautą paramą. Privalomos įgyvendinti viešinimo priemonės ir joms keliami reikalavimai yra nustatyti Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose. Mūsų specialistai padės Jums pristatyti projektą visuomenei. Teikiame visas su projektų viešinimu susijusias paslaugas:

  • straipsnių ir informacinių pranešimų parengimas ir platinimas, 
  • seminarų, konferencijų organizavimas, 
  • specialių leidinių spausdinimas, 
  • aiškinamųjų ir informacinių stendų, atminimo lentų įrengimas.